0

Is biologisch eten gezonder?

Is biologisch eten gezonder? Lastige vraag. In de eerste plaats omdat het begrip ‘gezondheid’ zo breed is en voor iedereen iets anders kan betekenen. Maar ook omdat het erg lastig is om te onderzoeken of biologisch eten gezonder is dan niet-biologische producten. In deze blogpost onderzoeken we wat de rol is van biologische voeding voor de gezondheid van ons als mensen, maar ook voor de gezondheid van de bodem, de planten en onze leefomgeving. Want gezondheid gaat natuurlijk verder dan een getal op je weegschaal of een topprestatie in de sportschool.

Biologische voeding en gezondheid

Is het gezonder om te kiezen voor biologische voeding? We kunnen ons voorstellen dat je je dat afvraagt. Het Voedingscentrum schrijft over biologische voeding dat op dit moment nog niet aangetoond kan worden dat dit gezonder is dan niet-biologische producten. Wel wijst onderzoek uit dat biologische producten over het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Ook bevatten sommige biologische producten een wat hogere concentratie aan voedingsstoffen zoals vitamine C, antioxidanten en omega-3 vetten. (Het Voedingscentrum, Bionext)

De gezondheid van biologische producten is een onderwerp dat regelmatig onderzocht wordt en zo nu en dan komen er nieuwe inzichten naar boven. Zo onderzocht de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in 2017 de aanwezigheid van Hormoon Verstorende Pesticiden in groenten en fruit. Uit dit onderzoek bleek dat producten zoals nectarines, perziken, druiven, courgettes, pruimen, wortels, kersten, pepers en komkommers veel van deze pesticiden bevatten. De NVWA raadt kwetsbare groepen dan ook aan deze producten te vermijden of biologisch te eten. Dat advies kan natuurlijk ook geen kwaad voor mensen die buiten deze groepen vallen. (Bionext)

Gezonde dieren

Voor de productie van biologische producten zoals zuivel, eieren en vlees zijn dieren nodig. Op biologische bedrijven worden dieren anders gehouden dan op conventionele boerderijen. Zo hebben dieren op biologische bedrijven meer ruimte. De dieren ervaren hierdoor minder stress en hebben een hoge weerstand. (Alles over bio) Daarnaast mogen de dieren op biologische boerderijen altijd naar buiten. Dit is goed voor hun weerstand en algemene gezondheid. Dat klinkt allemaal goed, maar zorgt dit daadwerkelijk voor gezondere dieren? De cijfers lijken dat wel te bevestigen. Zo wees onderzoek uit 2018-2019 namelijk uit dat de dierenartskosten op biologische melkveehouderijen 55% lager zijn dan die op een vergelijkbaar conventioneel bedrijf. Ander onderzoek toonde aan dat de MRSA-bacterie op biologische bedrijven veel minder voorkomt dan op gangbare boerderijen, 17% tegenover 71%. (Bionext)

Gezonde bodem

Een gezonde bodem levert een goede oogst op. Biologische boeren besteden daarom ook veel aandacht aan de bodemgezondheid van hun akkers. Om de bodem gezond te houden en zo min mogelijk uit te putten passen biologische boeren een systeem van gewasrotatie toe. Wanneer er het ene jaar bijvoorbeeld een gewas op de bodem is geteeld dat veel behoefte heeft aan stikstof uit de bodem, wordt er het volgende jaar gekozen voor een gewas dat veel minder stikstof nodig heeft. Op deze manier blijft de bodem op een natuurlijke manier gezond en hoeft de boer geen kunstmatige stoffen te gebruiken om de uitgeputte bodem te herstellen. (Bionext) Biologische boeren hebben daarnaast andere methoden om hun bodems gezond te houden. Ze gebruiken bijvoorbeeld compost of dierlijke mest om de bodem te bemesten, daarnaast wordt de bodem ondiep geploegd, om de bodem wel voldoende lucht te geven, maar het bodemleven niet te verstoren, tot slot worden groenbedekkers ingezaaid. Planten als winterrogge, phacelia (deze plant zie je op de derde afbeelding in de collage hierboven) en Japanse haver worden groeien enige tijd op de akkers, waarna zij ondergeploegd worden. Deze planten laten veel organische stoffen en nutriënten achter in de bodem. (Alles over bio)

Een gezond systeem

Of biologische producten direct zorgen voor meer persoonlijke gezondheid is een vraag waar nog veel meer onderzoek voor nodig is. Maar als je kijkt naar het gehele systeem van mensen, planten, dieren en de bodem, dan doet de biologische landbouw zijn best om hier een zo gezond mogelijk systeem van te maken.

  • Alles over bio – https://allesoverbio.be/artikels/vriendelijk-voor-dieren

  • Alles over bio – https://allesoverbio.be/artikels/een-gezonde-bodem-is-het-hart-van-de-biolandbouw

  • Bionext, 2022 – https://bionext.nl/application/files/4816/5778/7360/BIO_GREENPAPER_-_GEZONDHEID_2022.pdf

  • Het Voedingscentrum – https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/is-biologisch-eten-gezonder.aspx