0

Eerlijke Prijs Spelt Project

Ons graan kopen we bij de Nederlandse biologische graanpool. In deze graanpool leveren Nederlandse biologische telers hun graan en zijn wij een van de grootste afnemers van het Nederlandse biologische graan. Waar we ook trots op zijn is dat we sinds kort samen met een aantal telers van de graanpool, Agrifirm (coördinator graanpool) en Ekoplaza een Nederlandse biologische speltketen hebben opgezet onder de naam ‘Het Eerlijk Prijs Spelt Project’. Dat betekent dat we vanaf komende oogst ook onze spelt weer uit Nederland kunnen halen. We maken graag deel uit van langdurige samenwerkingen, dit project is daar een mooi voorbeeld van.

Spelt als Nederlandse biologische teelt

Het is vandaag de dag niet vanzelfsprekend dat spelt in Nederland wordt geteeld, ook al groeit het gewas prima in ons klimaat. Meestal is de reden daarvoor dat het in andere landen goedkoper geproduceerd kan worden, bijvoorbeeld door lagere arbeidskosten, ondanks de verre afstand die het moet afleggen om naar Nederland te komen.

Mocht een Nederlandse akkerbouwer dan toch kiezen voor spelt als gewas, dan moet hij zijn opbrengst wel kwijt kunnen en er ook iets aan overhouden. Biologische telers kunnen iets hogere prijzen vragen voor hun producten omdat zij een meerwaarde creëren door op een natuurlijke manier te telen en daar risico’s aan verbonden zijn. Spelt past goed op een bioakker omdat het na een zwaardere teelt, zoals bijvoorbeeld aardappels, de bodem kan herstellen zonder chemisch in te hoeven grijpen. Spelt is een extensieve teelt en vraagt dus niet veel voeding van de bodem. Het graan kan diep wortelen wat goed is voor de bodemstructuur, is niet gevoelig voor ziekten en laat een redelijke hoeveelheid organisch materiaal achter in de bodem. Het feit dat spelt ingezet kan worden als winterteelt is nog een bijkomend voordeel omdat de bodem ook in dat seizoen bedekt blijft, wat beter is voor de bodem en bijdraagt aan de biodiversiteit omdat beestjes erin kunnen overwinteren.

Een goede keuze dus voor de bio akkerbouwer zou je denken. Maar naast dat het een goed gewas is voor het interne bedrijf, zal er ook nagedacht moeten worden over de afzet van het product. En juist de afzet blijkt een lastig punt voor hen. Een van onze spelttelers, genaamd Jan van Diepen, vertelde ons tijdens een bezoek aan hem dat gangbare Nederlandse gewassen de hele wereld over gaan maar dat voor bio de vraag vooral uit eigen land moet komen. Een redelijk aantal Nederlandse boeren is in de afgelopen tijd omgeschakeld naar bio, maar de vraag naar biologische producten stijgt niet altijd even enthousiast mee. Een oorzaak daarvan is dat wij consumenten wel zeggen dat we biologische boodschappen willen kopen, maar eenmaal in de winkel vaak toch voor een goedkoper alternatief kiezen.

Openheid en transparantie over de manier waarop geteeld wordt en informatieverschaffing over de positieve effecten van biologische landbouw op het milieu zouden wellicht kunnen helpen om meer mensen te inspireren om voor bio te kiezen. Wij als Meesters van De Halm willen met de oprichting van de biologische speltketen de telers een afzetkanaal en een eerlijke prijs bieden en samen zorgen voor heerlijke biologische producten in het schap. Want wij geloven er heilig in dat biologisch én lokaal geteelde producten de toekomst zijn.

Met dank aan biologische speltteler Jan van Diepen.