0

Waarom kiezen voor biologisch?

De Nederlandse consument begint te beseffen dat het goed is om wat vaker voor biologische producten te kiezen in de supermarkt. Steeds meer mensen maken zich druk om uitstoot en vervuiling en vinden dat begrippen als duurzaamheid, dierenwelzijn, natuurbehoud en biodiversiteit niet over het hoofd gezien mogen worden bij de productie van ons eten. Maar eenmaal voor de schappen in de supermarkt wint de Nederlandse zuinigheid het toch soms van onze mooie principes en kiezen we voor het goedkopere gangbare product. In deze blogpost vertellen we je waarom wij het belangrijk vinden om toch voor de biologische optie te kiezen en hopen we je daarmee te inspireren.

Veel mensen geven aan wel eens voor biologisch te kiezen, maar toch blijft het marktaandeel van biologische producten laag, dat was eind 2021 in Nederland 3,26%. De belangrijkste reden die mensen geven om niet vaker voor biologische producten kiezen is omdat deze duurder zijn dan gangbare producten (bron: Bionext).

Uit cijfers van het trendrapport van de biologische belangenorganisatie Bionext uit 2019 bleek Nederland achter te lopen op het gemiddelde in de Europese Unie wat betreft het aandeel biologische landbouw op de totale landbouw. In Nederland was het aandeel toen slechts 4% terwijl dat in de rest van de Europese Unie gemiddeld 7% was. Frankrijk, Spanje en Italië hadden dat jaar een biologisch aandeel van 10%, voor Duitsland was dat 12% en Denemarken en Oostenrijk sprongen er bovenuit met hun aandeel van 20% biologisch (bron: Bionext).

Wij als Meesters van De Halm stelden aan een van onze graantelers de vraag of het rendabel is om biologisch te telen, waarop hij antwoordde:

“De grootste uitdaging ligt bij de consument. De exportmarkt voor biologische landbouw is niet zo groot. Gangbare aardappels en uien gaan de hele wereld over, daar is een hele grote markt voor. Terwijl het biologische deel vooral in Nederland wordt uitgezet. Als heel Nederland biologisch gaat telen, waar moeten dan al die uien heen? Als Nederlanders allemaal biologisch zouden eten, zouden we het kwijt kunnen, maar er is nu veel meer aanbod dan dat er vraag is. In grote steden zoals Amsterdam heb je veel bewuste supermarkten en restaurantjes, maar hoe meer je naar het oosten gaat hoe traditioneler het wordt. Daar zitten grote verschillen in. Mensen moeten het kunnen en willen betalen, vooral als het veel in prijs scheelt.” – Jan van Diepen

Een andere graanteler antwoordde op dezelfde vraag:

“Ik maak me zorgen over het rendement in de biologische landbouw. Biologisch telen is zeer uitdagend en vraagt veel arbeid, investeringen en studie. Voor deze inspanningen moet een biologisch bedrijf wat mij betreft naar behoren worden beloond. De kilo-opbrengsten zijn vaak lager dan in de gangbare landbouw, dus het rendement moet komen uit de prijzen die betaald worden voor de producten. Een eerlijke beloning is nodig om biologische landbouwproducten in de schappen te blijven krijgen. De politiek lijkt nu aan te sturen op het stimuleren van productie, terwijl je juist de consumptie zou moeten stimuleren. De productie volgt dan vanzelf.” – Boelo Tijdens

Zo blijkt dat consumenten meer invloed hebben dan ze waarschijnlijk denken. Vaak wordt gedacht dat vooral grote partijen zoals de overheid of de supermarktketens de verandering in werking moeten zetten, en zij zullen ook zeker hun aandeel moeten leveren, maar de keuze van de consument is leidend. Want als we met z’n allen meer biologisch kopen zal er ook meer geproduceerd moeten worden. Dan zullen er wellicht meer boeren omschakelen omdat er een grote afzetmarkt is voor biologische producten.

Goed, we weten nu dat we een positief aandeel zouden kunnen leveren als consument, maar dan moeten we ook meer voor onze boodschappen gaan betalen, dus wat zijn dan de voordelen van deze ‘betere keuze’ voor onszelf?

Allereerst helpt een keurmerk zoals biologisch om meer respect te krijgen voor ons eten en bewuster te worden van wat er nodig is om het te produceren. Als er bijvoorbeeld op biologische wijze vlees of zuivel geproduceerd wordt, doet men dat alleen met strengere eisen voor de kwaliteit van leven van het dier, en dus niet zo veel mogelijk en zo goedkoop mogelijk. De verbouwing van groenten, graan of aardappels gebeurt zo natuurlijk mogelijk, waarbij niet alles wat de teelt hindert kapot gespoten wordt met gif, en daarmee ook de natuur eromheen. Er wordt dus met een zeker respect omgegaan met de aarde zodat er ook voor andere generaties nog een vruchtbare aarde overblijft. Ten tweede is het voor de mens ook beter om zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen binnen te krijgen en producten te eten die op een natuurlijke manier hebben kunnen groeien.

De laatste en misschien wel beste reden om voor biologisch te kiezen is de voldoening die het je kan brengen. Het is namelijk erg leuk om eens naar een biologische markt, streekwinkel of tuinderij te gaan om met eigen ogen te zien wat er in het seizoen groeit, te ervaren welke moeite ervoor wordt gedaan en de passie te zien van de teler. En zo zal jouw relatie met voeding waarschijnlijk veranderen en zal het je veel voldoening en plezier kunnen geven om op een manier te eten die dichter bij de natuur staat.

(bron: Bionext Trendrapport 2019)