Gezonde voeding is in de jaren negentig steeds belangrijker geworden. Dit is gepaard gegaan met een steeds uitdrukkelijker wordend besef voor het behoud van ons milieu.

In de jaren zeventig zijn er diverse initiatieven ontstaan waarbij op milieuvriendelijke wijze voeding werd geproduceerd. Het begon met de basis van onze voeding. Steeds meer graantelers waren het niet eens met de wijze waarop bijvoorbeeld granen werden geteeld. Er werd in die jaren veel met bestrijdingsmiddelen gewerkt waarvan men niet precies wist wat dit voor gevolgen had voor onze gezondheid en de gezondheid van de grond. Deze graantelers, pioniers, hebben aan de basis gestaan van twee stromingen, namelijk biologisch boeren en biologisch-dynamisch boeren.

Biologisch boeren houdt in dat er geen chemische synthetische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruikt mag worden bij de teelt van granen. Door middel van mechanische onkruidbestrijding en een goed bouwplan is men in staat zonder chemische middelen te werken. Biologisch-dynamisch werkt op dezelfde manier. Hierbij hanteert men nog enkele vuistregels met bijvoorbeeld het tijdstip van zaaien en oogsten. Vergeleken met de gangbare landbouw zijn de opbrengsten lager.

Doordat er steeds meer boeren biologisch gingen telen, kwam ook de verwerking van deze granen langzaam op gang. Ook in Heeswijk-Dinther werd een initiatief opgezet door Harrie van Grinsven in de vorm van een biologische graanpletterij. Hiermee heeft hij destijds de basis gelegd voor ons bedrijf.

Ook steeds meer andere initiatieven kwamen op, van biologische dranken tot biologisch broodbeleg en biologisch vlees. Tenslotte kwamen er verdeelcentra die er voor zorgden dat de inmiddels grote reeks biologische producten voor de consument bereikbaar werden. Deze producten zijn momenteel te verkrijgen in de vele natuurvoedingswinkels die Nederland en België rijk is.

De Nederlandse consument verandert. Zo wordt er steeds bewuster gewinkeld. Men neemt een eigen tas mee, men koopt reinigingsmiddelen zonder chloor en wil geen producten meer die genetisch gemanipuleerd zijn zoals maïs of soja. Door toedoen van deze bewuste consument zal de komende jaren de biologische sector een steeds grotere rol spelen in de levensmiddelensector. Biologische producten zijn in ruime mate voor de consument beschikbaar. Het is nu aan u om ervoor te zorgen dat biologisch gangbaar wordt.